TASARIM MERKEZİ

Ar-Ge / Tasarım Stratejileri

 • Küresel rekabetin öne çıktığı günümüz iş dünyasında, uluslararası başarıya sahip tasarım firmaları gibi know-how ve teknoloji gerektiren, yüksek katma değerli, Ar-Ge ve Tasarım gücü yüksek, yeni ve yenilikçi, özgün tasarım projeleri geliştirmek,
 • Rekabette avantaj yaratarak, sürdürülebilir ihracat yapabilmek ve uzun vadede nitelikli istihdam ve ekonomik katma değer oluşturmak,
 • Personelimizin Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) eğitimlerini tamamlayıp, şirketimizi yabancı ortaklarımızın ve grup firmalarının da her türlü tasarım projelerini üstlenebilecek kapasitede, uluslararası bir tasarım merkezi (Design Center) haline getirmek,
 • Yabancı ortaklarımızdan aldığımız güçle yurtdışı projelerimizin sayısını arttırarak, büyük ölçekli tasarım ihaleleri almak, Ar-Ge ve Tasarım projeleri ihraç ederek ülke ekonomisinin büyümesine katkıda bulunmak,
 • Sahip olunan saygınlığı, güvenilirliği ve şeffaflığı sürekli kılmak, etik kuralları çerçevesinde, karşılıklı güven, iş birliği ile öngörülen bütçe ve süre içinde en uygun çözümü üretmek, müşteri beklentilerini en iyi ve en kaliteli bir şekilde yerine getirmek,
 • Ekip ruhu ve aidiyet duygusunun çalışanlarımızın performans ve mutluluğuna sağladığı katkının bilinciyle; profesyonel insan kaynakları politikaları uygulamak,
 • Kalite Odaklı Kaliteli hizmet anlayışını ön planda tutarak, personelin kalite yönetim sisteminin benimsemesini sağlamak ve etkinliğini sürekli kılmak,
 • Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması yönündeki faaliyetlerimizi, kalite, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetmek,
 • Yenilikçilik farkındalığının, yeni ve yenilikçi tasarım projeleriyle ortaya çıktığının bilinciyle, sunduğumuz hizmetlerin çağdaş ve özgün olması için çaba göstermek,
 • Sürekli gelişim ve değişime açık, hiçbir şeyin imkânsız olmadığına inanan sonuç odaklı profesyoneller olarak, paydaşlarımızla birlikte dünyanın en iddialı tasarım projelerini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
Yürüttüğümüz Tasarım Projeleri, ürünün işlevsel özelliklerinde ya da öngörülen kullanımlarında somut önemli bir değişlik getiren ürün odaklı yenilikçi tasarım faaliyetlerini içermektedir.
 

İşletme ve Ar-Ge/Tasarım Merkezi Faaliyet Alanları

Faaliyet Alanlarımız:

Hidroelektrik başta olmak üzere, Yenilenebilir Enerji Tasarım Projelerinde, Matematik Model ve BIM uygulamaları,

 • Baraj Yıkılma ve Taşkın Modelleme ve Analizleri,
 • Kentsel Altyapı Tasarımlarında GIS ve BIM uygulamaları,
 • Ulaştırmada BIM Tasarımları.

Hizmetlerimiz:

 • Master Plan, Planlama ve Fizibilite Aşamalarında GIS uygulamaları,
 • Ön Uç Mühendislik Tasarım Projeleri (FEED),
 • Kesin Proje ve Uygulama Projesi Tasarımlarında GIS ve BIM uygulamaları.