“Kızılırmak Havzası Taşkın Yönetimi Planının Hazırlanması Projesi” kapsamında 6. İş İlerleme Toplantısı gerçekleştirildi.

07.02.2019Firmamız uhdesinde bulunan “Kızılırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi İşi” kapsamındaki 6. İş İlerleme Toplantısı, 18 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Başkanı Sayın Maruf Aras başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Hidro Dizayn Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın M. Denizhan Bütün, iş ortağımız Adım Su firması Şirket Müdürü Sayın Burak Turan ve İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Müşavir Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Cevza Melek Kazezyılmaz Alhan ile birlikte Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, DSİ 12. Bölge Müdürlüğü, DSİ 19. Bölge Müdürlüğü,  Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, ASKİ Genel Müdürlüğü, Türkiye Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü,  Yozgat Belediyesi, Kırıkkale Belediyesi, Kırşehir Belediyesi, Çorum Belediyesi ve Çankırı Belediyesi yetkilileri katılmıştır.

 “Kızılırmak Havzasında Taşkın Risk Haritaları Tamamlandı. Nihai Rapor Çalışmalarına Devam Ediliyor”

Sunum kapsamında, Kızılırmak Havzasında taşkının olumsuz etkilerini, taşkından etkilenmesi muhtemel nüfusu, ekonomik faaliyetin/faaliyetlerin cinsini, kirliliğe sebep olabilecek tesisleri ve etkilenmesi muhtemel korunan alanları gösteren Taşkın Risk Haritaları havza bazında oluşturulmuş ve sonuçlar toplantı kapsamında değerlendirilmiştir.

http://suyonetimi.ormansu.gov.tr/


<< Geri