Söke-Aydın Alt Havzası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması ve Yaptırılması İşi sözleşmesi imzalandı.

12.07.2018DSİ 21. Bölge Müdürlüğü-Aydın tarafından ihalesi yapılan, “Söke-Aydın Alt Havzası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması ve Yaptırılması” işinin sözleşmesi,  DSİ 21. Bölge Müdürü Sayın Mehmet Akif Balta ile Hidro Dizayn Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın M. Denizhan Bütün ve Jeoloji-Jeoteknik Bölüm Başkanımız Sayın Ali Uğur Süral’ın katımıyla, 21.06.2018 tarihinde imzalandı.

İş kapsamında Aydın, Söke, Didim ve Bafa alt bölümlerinden oluşan, Söke-Aydın Alt Havzasında hidrojeolojik yapının belirlenmesi amacıyla DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı “Hidrojeolojik Etüt Şartnamesi” ne ve DSİ 21. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan “Özel Teknik Şartname” esaslarına göre alt havzada; alt bölüm, ova ve akifer bazında su yönetimi planlamasına yönelik “Hidrojeolojik Etüt Yapılması ve Rapor Hazırlanması” işleri yürütülecektir.

Alt havzanın toplam yüzölçümü 4,096 km² olup, işin süresi 730 takvim günüdür.


<< Geri