UYGUNLUK YÖNETİMİ

Hidro Dizayn'ın yenilikçi yaklaşımının en büyük göstergelerinden biri de uygunluk yönetimidir. Hidro Dizayn, gerek çalışanlarının gerekse ortağı olduğu şirketlerin ve projelerin bulunduğu yerdeki kanunlara ve yönetmeliklere uygun hareket ettiğinden emin olmak ister. Bu doğrultuda çalışanlarına "İş Etiği" ve "Uygunluk Yönetimi" bildirimleri yapan Hidro Dizayn, çalışanlarının mesleki ve insani değerlere uygun; Hidro Dizayn adına yakışır işler yapmasını hedeflemektedir. 

Hidro Dizayn'ın uygunluk yönetimi için görevlendirdiği yöneticisi, çalışanlarının karşılaştığı sorunları uygunluk açısından çözmekle yükümlüdür. Hidro Dizayn, şirket bünyesinde kurduğu iç ağdan, değişen kanun ve yönetmelikleri de çalışanlarına en hızlı şekilde duyurarak bu konuda onların daha verimli çalışmasına olanak sağlamaktadır.