Hidro Dizayn'dan, yatırımcı ve kredi kuruluşlarınca en çok talep edilen hizmetlerden biri de "Teknik Değerlendirme Raporunun Hazırlanması İşi"dir. Öncesinde yapılmış tüm çalışmaların uygunluğunun ve güvenilirliğinin ortaya konulmasını anlamına gelen bu hizmetle, Hidro Dizayn yatırımcı ve kredi kuruluşlarının doğru kararlar almasında yanlarında yer almaktadır. Bu hizmet kapsamında aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır:

 • Hidroloji Çalışmalarının Teknik ve Hesap Yöntemi Yönünden Uygunluğu
 • Su Temini Ve Taşkın Hidrolojisi Çalışmalarının Güvenilirliği
 • Enerji Üretim Değerlerinin Tespitinde Kullanılan Verilerin ve Yöntemlerin Güvenilirliği
 • Memba ve Mansap Projeleri İlişkisi
 • Tesislerin Boyutlarının Uygunluğu
 • Yapıların Jeolojik ve Topoğrafik Şartlara Uygunluğu
 • Kurulu Güç ve Enerji Üretim Değerlerinin Güvenilirliği
 • Jeolojik Etüd ve Çalışmaların Yeterliliği
 • Mevcut Jeolojik Veri ve Bilgilerin Proje Formülasyonu ve Maliyet Hesaplarında Dikkate Alınıp Alınmadığı
 • Proje Maliyetlerinin Hesabında Kullanılan Yöntem ve Metrajların Mertebe Olarak Kontrolü
 • Projeye Ait Riskler ve Onlara Karşı Tedbir Önerileri ve Genel Değerlendirme