Hidro Dizayn, sunduğu müşavirlik hizmetlerini aşağıdaki dört başlıkta gruplamaktadır. Bunlar ana başlıklar olup, bazı projelerde bu ana başlıklar altında daha dar kapsamlı müşavirlik hizmetleri de müşteri talebi doğrultusunda verilebilmektedir. 

  • Teknik Değerlendirme
  • Saha Kontrollüğü
  • Yatırımcı Danışmanlığı
  • Kredi Kuruluşu Danışmanlığı