Hidro Dizayn, kuruluşundan bugüne dört ana alanda hizmet vermektedir. Bazı projeler yalnızca bir hizmet alanına dahil olduğu gibi, bazıları da birden fazla hizmet alanında sınıflandırılabilmektedir. Kadromuzun büyüklüğü, sahip olduğumuz bilgi ve deneyim bu dört alanda birden çalışabilmemize olanak sağlamaktadır.  Hidroelektrik          Sulama         Kentsel Altyapı         Taşkın Önleme